NIE MAM PRACY, SZUKAM!, PIERWSZA PRACA

CZY PRACA TYMCZASOWA JEST DLA CIEBIE?

O pracy tymczasowej mówi się sporo. Że pracodawcy jej nadużywają, że jest niekorzystna dla pracowników, że to, że tamto. Moim zdaniem wokół tej formy zatrudnienia zrobiło się dużo niepotrzebnego szumu. Nie będę rozstrzygać, czy jest korzystna i dla kogo – sam musisz zdecydować, czy odpowiada Tobie – w Twoim konkretnym przypadku. Czasami będzie to celowy wybór, czasami wybór z przymusu, wobec braku innych możliwości. W tym artykule chcę Ci pokazać istotne kwestie, które powinieneś znać, zanim podpiszesz umowę o pracę tymczasową. Tak – wszystko opiera się o przepisy zawarte w ustawie o pracy tymczasowej, ale ja cytować paragrafów nie będę – przekażę Ci informacje w najprostszy sposób.

Poznaj zasady

Zatrudnienia pracowników tymczasowych dokonuje agencja pracy tymczasowej, która posiada do tego uprawnienia – tj. jest wpisana na listę agencji pracy tymczasowej. Chcąc sprawdzić legalność działania agencji – warto poprosić o zaświadczenie o wpisaniu agencji do rejestru.

Zatrudnienie opiera się o trzy strony – agencję pracy tymczasowej, pracownika tymczasowego oraz pracodawcę użytkownika. Pracodawca użytkownik to zakład pracy, w którym będziesz świadczył pracę tymczasową. Warte uwagi – pracownik tymczasowy jest zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej (w skrócie: APT), a nie przez pracodawcę użytkownika. Wielu osobom się to myli, a jest to bardzo istotne w przypadku różnego typu zaświadczeń do banków, czy instytucji publicznych.

Pracę tymczasową (jak sama nazwa wskazuje) wykonuje się w przypadku:

– zadań o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym

– zadań, których wykonanie w terminie przez obecnych pracowników nie jest możliwe

– zadań nieobecnego pracownika

Do wykonania zadań zawiera się umowę o pracę tymczasową. Jest to umowa na czas określony. Może być zawarta na okres tygodnia, dwóch tygodni, miesiąca, ustawodawca zagwarantował dużą swobodę w ustalaniu okresu trwania takiej umowy.  Może być ona wielokrotnie przedłużana. Oznacza to, że np. co dwa tygodnie będziesz podpisywać nową umowę w APT, która Cię zatrudnia, zachowując ciągłość zatrudnienia. Możesz mieć takich umów np. 10 pod rząd.

Wybierając taką formę pracy musisz pamiętać o tym, że nie jest to na pewno praca stabilna, może trwać tydzień, dwa miesiące albo np. kwartał – maksymalnie na takiej umowie, w danej APT, możesz pracować 18 miesięcy. Nie więcej. Okres wypowiedzenia takiej umowy też jest bardzo krótki – zależy od czasu, na jaki jest zawarta i wynosi 3 dni w przypadku umów nie dłuższych niż 2 tygodnie oraz 1 tydzień, gdy umowa jest zawarta na dłużej niż 2 tygodnie. Do ustalenia okresu wypowiedzenia liczy się okres trwania umowy, na której aktualnie pracujesz – nie sumujemy wszystkich dotychczasowych umów. Istotną kwestią są nieobecności. Urlop – należą Ci się dwa dni za każde przepracowane 30 dni. Zwolnienie lekarskie – jest honorowane. Umowa o pracę tymczasową może być również rozwiązana „dyscyplinarnie”, jeśli sobie na to zasłużysz.

Jakich prac nie może wykonywać pracownik tymczasowy?

– takich, do wykonania, których, w ciągu ostatnich 3 miesięcy, był zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika

– prac szczególnie niebezpiecznych, których wykaz znajduje się w Kodeksie pracy (np. prac na wysokościach)

– prac na stanowiskach pracowników, którzy uczestniczą w akcji strajkowej

Istnieje cały szereg zasad, które muszą być ustalone między APT a pracodawcą użytkownikiem. Dotyczą one między innymi zasad wynagradzania, zakazu dyskryminacji, czasu pracy, kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy. Chociaż wpływają na Twoją pracę – nie masz możliwości decydowania o tych warunkach, ale musisz zostać o nich poinformowany.

Musisz zostać przeszkolony z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przejść szkolenie stanowiskowe, znać osobę zlecającą Ci zadania, poznać swój harmonogram pracy, no, a przede wszystkim – wiedzieć gdzie i u kogo wykonujesz pracę. I za ile. Te kwestie powinny być zawarte w umowie, którą podpiszesz z APT oraz przedstawione Ci zanim rozpoczniesz pracę na swoim stanowisku.

Teraz pytanie najważniejsze – czy taka forma zatrudnienia jest godna polecenia? Na to pytanie musisz odpowiedzieć sobie samodzielnie. Ja bym powiedziała, że jeśli pasuje Ci praca na jakiś, z góry określony czas, to jak najbardziej taka forma pracy jest dla Ciebie ok. Doświadczenie pokazuje, że pracownicy tymczasowi są traktowani w firmach inaczej niż stali – nie ma, co się czarować, że jest inaczej. Drugi przypadek – nie masz stałego zatrudnienia i dopóki go nie znajdziesz – korzystaj z pracy tymczasowej – zawsze parę groszy Ci wpadnie, rozwiązać umowę można bardzo szybko (w przypadku, kiedy dostaniesz ciekawą ofertę stałej pracy) no i nie będziesz siedzieć bezczynnie w domu. Wielu pracodawców użytkowników decyduje się na kontynuowanie współpracy z pracownikami tymczasowymi – zatrudniając ich po jakimś czasie bezpośrednio w swoich firmach. Korzystaj z tego!

Sprawdź APT, czy ma wymagane zgłoszenia, sprawdź jej dane kontaktowe, przeczytaj swoją umowę, poznaj pracodawcę użytkownika i do dzieła!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *